Привітальне слово від завідувача кафедри

Дозвольте коротко представити Вам основні конкурентні переваги навчання за спеціальністю «Економіка» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), яке забезпечує Кафедра Економічної Теорії.

Перш за все, хотів би зазначити, що спеціальність «Економіка» є українським аналогом найпоширенішої у світі економічної спеціальності “Economics”. Наша бакалаврська програма повністю уніфікована зі світовими стандартами щодо програм “Economics” і здійснює підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для вирішення багатьох економічних завдань, що передбачає застосування відповідних теорій та методів економічної науки, зокрема положень загальних законів мікро- та макроекономіки, та розуміння тенденцій розвитку економічних систем, мотивації та поведінки суб’єктів ринку, пояснює соціально-економічні процеси, вивчає методи їхнього моделювання та політику регулювання на різних управлінських рівнях. Компетенції аналітика розвиваються опануванням загальнонаукових методів пізнання, математичних, статистичних та якісних методів економічного аналізу, технік економіко-математичного моделювання, інформаційно-комунікаційних технологій, навиками дослідницької діяльності та презентації результатів.

 З 1998 року і до тепер ми виконували цю програму під назвою «Економічна теорія», бо саме так переклали “Economics” у попередньому українському стандарті. Зрозуміло, що така назва не виглядала практично привабливою для абітурієнтів, які не знали, що це є аналог універсальної спеціальності “Economics”, і не знали результатів випускників НаУКМА з цієї спеціальності. В результаті утворився парадоксальний феномен – найуспішнішими на ринку праці частіше ставали саме випускники нашої, ніби не практичної, спеціальності.

  Парадокс полягав у наявності величезного розриву між сприйняттям перспективності та практичності цієї спеціальності переважною кількістю абітурієнтів та їхніми батьками, з одного боку, і, власне, фактичними результатами подальшої практичної діяльності випускників. Часто абітурієнтів, які не знали випускників програми, відлякувала сама стара назва спеціальності – «Економічна теорія». Вона сприймалася як не бізнесова і така, що надає дуже вузькі і низькооплачувані можливості для працевлаштування. Проте «на виході» ми всі роки мали прямо протилежний результат. Тому абітурієнти (чи їхні батьки), які знайомі з нашими випускниками, постійно утворювали великий конкурс на цю спеціальність в НаУКМА.

Наші випускники є найуспішнішими на ринку праці, причім у дуже широкому діапазоні, як економічних, так і інших посад. Достатньо просто познайомитись з інформацією про відомих випускників-економістів НаУКМА і Ви переконаєтесь, що серед знаних успішних бізнесменів, менеджерів, державних службовців вищого рангу, науковців світового рівня тощо абсолютну більшість складають саме випускники спеціальності «Економічна теорія».

Щодо рівня оплати праці. Журнал «Деньги» з 2006 року складає так званий «зарплатний рейтинг» українських університетів. Представники провідних українських та іноземних фірм оцінюють випускників за десятибальною шкалою, де «10» - прийняв би на роботу випускника з більш високою зарплатою, а «0» - ніколи би не узяв на роботу випускника цього вищого навчального закладу. Показовим для нас є результати першого такого рейтингу, бо у 2006 році на ринку праці були присутні випускники-економісти НаУКМА тільки спеціальності «Економічна теорія». Так от, у номінації «економісти» НаУКМА зайняв перше місце. Зверніть увагу, що ця номінація оцінювала всі економічні спеціальності українських університетів, включаючи всі «практичні», а НаУКМА була представлена тільки «Економічною теорією» і кількістю випускників незрівнянно меншою ніж у основних конкурентів. Високі позиції в рейтингах зберігаються і до тепер. Провідні кадрові агентства стабільно позиціонують випускників-економістів НаУКМА серед лідерів.

Природно виникає питання про чинники такої практичної успішності випускників НаУКМА зі спеціальності, яка тепер за новим стандартом має назву «Економіка». Сподіваюсь, що відповіді Ви знайдете за допомогою цього сайту кафедри економічної теорії, де підтверджується узагальнюючий висновок, що спеціальність «Економіка» в НаУКМА – це універсальна платформа, яка формує сучасну «західну» інноваційну екосистему навчання серед талановитих студентів і неординарних високопрофесійних, творчих викладачів. Це місце, де навчають вчитися та формують аналітичний тип економічного мислення. Перевагою цієї спеціальності в НаУКМА є широкий спектр її практичного застосування та створення інтелектуального потенціалу для швидкого опанування інших спеціалізацій. У сьогоднішньому динамічному диверсифікованому світі це може стати (і реально стає) вирішальним для успішної кар’єри.

Ю.М. Бажал, завідувач Кафедри Економічної Теорії